Tilgang

Jeg tilpasser terapien til den du er og den type udfordring du kommer med.

 

Jeg har tavshedspligt, er medlem af psykoterapeutforeningen og følger dens professionelle  kvalifikationsskrav til etik og faglighed.

 

Med min uddannelsesmæssige baggrund er min tilgang primært:

  • Oplevelsesorienteret relationelt: I den relation, der viser sig mellem os, vil vi sammen se på, hvad der opstår her og nu. Det der viser sig får sin plads og vil blive set på med åbenhed,  respekt og nysgerrighed.
  • Narrativ: Vi har alle sammen en fortælling om os selv og det har vi også om vores problemer. Ved at tage dit problem ud i en armslængde, måske give det et navn og se på hvad det gør ved dig, får du muligheden for at løsrive sig fra det, forstå det på en ny måde og frem for alt måske endda finde nye måder at håndtere det på.
  • Kognitiv: Med kognitiv adfærdsterapi er det særligt hjælpsomt i forbindelse med angst eller afhængighed at erstatte de tankemønstre, der kan være blevet generelt negative med mere hensigtsmæssige og konstruktive tanker. Vores tanker påvirker vores følelser og krop og hermed vores selvforståelse og forhold til andre mennesker. Med hjemmeopgaver og små øvelser vil du langsomt opleve at du bliver i stand til at gøre noget nyt og hermed også opleve mere følelsesmæssig overskud, glæde og selvværd.
  • Systemisk: Udfordringer opstår og vedligeholdes i det sociale samspil. Det gør de også i vores familie. Med en åben og respektfuld tilgang vil vi sammen opdage mønstrene I har i jeres samspil med hinanden og de udfordres til forandring – så jeres oprindelige styrker og ressourcer findes frem igen.