Profil

Jeg har en 4 årig familie- og psykoterapeutisk uddannelse og er Cand.mag i psykologi fra Århus Universitet. Har sideløbende min praksis en funktion som konsulent ved DFTI- Dansk familieterapeutisk institut – hvor jeg underviser og udarbejder workshops (bl.a. i konflikthåndtering)”: https://www.dfti.dk/om-dfti/undervisere/

Jeg er gift og har tre børn.

Mit engagement i dét at være udfordret som familie udspringer ikke kun af mit professionelle virke, men også privat. Indenfor min egen familie har jeg lært – og lærer fortsat – at stå overfor udfordringer som autisme og angst. Jeg har herigennem fået den indsigt man ikke kan læse sig til – noget vi kan trække på i samtalerne, hvis det er relevant for dig.

Her nedenfor kan du se lidt om min baggrund og hvorfra jeg har min professionelle erfaring:

Uddannelser og kurser
 • Cand. mag i psykologi, Århus Universitet
 • Psykoterapeut ved PIAA – Psykoterapeutisk Institut AArhus
 • Familieterapi ved Kempler Institut of Scandinavia
 • Kognitiv overbygningsforløb, Århus Kommune
 • ACT- Acceptance and commitment therapy, Århus Universitetshospital Risskov
 • MI- Motivational interviewing, Fredericia Kommune
 • Benægtelseshåndtering, Cenaps
 • Mindfulness, stressreducerende meditation, Birthe Moksah
 • Metoder i familieorienteret alkoholbehandling, Frid A. Hansen, Norge
 • ALF, Alkohol og Livsfokusering, Sammenhæng mellem personlighedsforstyrrelse og afhængighed, Ringgården
 • Dobbeltbelastning, personlighedsguidet kontakt- og behandlingsstrategi, Ringgården
Arbejdserfaring
 • Familiebehandler, Kommunalt ansat med rådgivning, behandling og observationer.
 • Alkoholbehandler, kognitiv individuel behandler, gruppeleder af strategier til håndtering af trang, tilbagefaldsforebyggelse, samt det familieorienterede perspektiv.
 • Faglig ledelse indenfor alkoholbehandlingen, udarbejdelse af behandlingsmetoder.
 • Underviser i personligheds-, udviklings, og læringspsykologi ved Lærerseminariet.
 • Psykologilærer ved Gymnasiet