Parterapi i Århus

Én af vores vigtigste relationer i voksenlivet er forholdet til vores partner. Men det kan være udsat for mange udfordringer – som en travl hverdag, fælles børn, sammenbragte børn, uenigheder om opdragelse, uenigheder i det hele taget om alt muligt…

Det kræver meget af forholdet at kunne samarbejde om at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for vores børn, at være den gode rollemodel – samtidig kan det pludselig ske at hele familiedynamikken kommer i balance, hvis bare mor og far får set på deres parforhold!

Kommunikationen mellem Jer er blevet svær, konfliktniveauet højt eller ensomheden for stor og følelsen af gensidighed meget langt væk? Eller trænger I bare til at genopdage hinanden?

Bag enhver frustration ligger et uopfyldt ønske eller et udækket behov – i parterapien kan du øve dig i at mærke dette behov og udtrykke det overfor din partner.

Parterapi kan være en rigtig god investering – ikke kun i jeres samliv men også i dit eget liv. Du kan få afklaret dit forhold til din partner og dig selv, blive tydelig på egne grænser og behov, hvadenten I vælger at blive – og udvikle Jer sammen, eller beslutter at fortsætte hver for sig for at kunne fortsætte et godt forældresamarbejde og undgå at de mønstre, du var træt af i jeres forhold gentager sig med din kommende partner.

Når I kommer, så..

..arbejder jeg udfra tilknytningsteoretisk viden om hvordan vi udvikler os følelsesmæssigt, dvs. hvordan vi f.eks. kan komme til at lindre gammel smerte i vores nuværende relation, eller bare gentage gammel adfærd, der forhindrer os i at være i reel kontakt med vores partner og udvikle os sammen.

Vi læner os op af den kognitive tilgang, hvor de tanker som I hver især har om Jer selv, hinanden, om hvad et parforhold er- og skal kunne, bliver tydelige allerede første gang I kommer. Herudfra vil I sammen kunne se hvordan Jeres relation faktisk er, mærke stemningen mellem Jer og få et billede af den udvikling I ønsker hjælp til.

Den mentaliseringsfokuserede form – at se sig selv udefra og sin partner indefra –  er en ramme jeg tilbyder Jer at mødes i, som sikrer Jer at komme udover det fastgroede kommunikationsmønster I taler i derhjemme.

Hurtig hjælp til Jer, lige nu ingen ventetid- Skriv til mig over kontaktsiden eller ring 50214494

  • Ensomhed og savn
  • Konflikter og kommunikation
  • Magt og grænser
  • tryghed og tillid
  • samvær og selvstændighed
  • åbenhed og lukkethed
  • Fastlåsthed eller udvikling