Familierådgivning i Århus

Familiemønstre

Familien er en helhed og det er hele familien, der bliver påvirket, hvis der er én, der har det svært- med en diagnose, en afhængighed – eller helt andre udfordringer. Det er altså samtidig ikke kun den, der viser problemet, der er problemet, men ved fælleshjælp kan mønstrene i lige netop din familie fremkomme og tydeliggøres, så I igen bevidst kan vælge, hvordan I vil være sammen.

Familierådgivning og familiebehandling

Første gang I kommer er det typisk kun Jer som forældre, der kommer til en samtale, hvor udfordringerne afdækkes og I bliver klædt på til at kunne inddrage jeres børn, hvis det er relevant. At have et barn i mistrivsel påvirker forholdet meget og det er måske endda blevet endnu sværere for Jer at skabe nogle gode rammer for jeres barn. Når I kommer som familie, vil det være hele jeres situation vi ser på, hvis I ønsker det. Jeg tilbyder både familierådgivning af kortere forløb og familiebehandling, hvor jeg har mulighed for at følge Jer over længere tid og gå mere i dybden med de problemstillinger I står i. Jeg har god erfaring i hurtigt at henvise videre, hvis jeg mener at vi er udenfor mit fagområde,  samt at samarbejde med bl.a. skoler, kommunale sagsbehandlere og andre behandlere.

Hjælp til børn i mistrivsel og børn med diagnoser

Jeg kan give rådgivning om dit barns helt almindelige behov for optimale udviklingsbetingelser, samt om dét at have et barn med særlige behov. Hvis det giver mening, kommer jeg også gerne hjem til Jer. Ved hjemmebesøg er det muligt at få lige præcis det frem, der kan være aller sværest i jeres hverdag – at ændre det når I er i det, fremfor bare at tale om det. Jeg er fleksibel i forhold til tidspunkter og har ikke en lang venteliste.

  • Er der meget skæld ud hjemme hos Jer
  • Savner I som forældre et bedre samarbejde
  • Trænger du til at blive hørt
  • Er dit barn udadreagerende
  • Vil dit barn ikke i skole
  • Tænker du dit barn har en diagnose
  • Har du eller dit barn et handicap
  • Har dit barn fået en diagnose og du savner redskaber til at håndtere det i hverdagen
  • Savner du et alternativ til den hjælp du kan få i Kommunen